> Zamowienie.html

Zamówienie usługi

Typ

Dane osobowe

Informacje o realizacji

Administratorem Twoich danych osobowych jest Aleksander Sobieski i Andrzej Sobieski prowadzący działalność pod firma Alexservice. Twoje dane przetwarzamy w celu wykonania zawartej umowy - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu przekazywania aktualnych informacji handlowych – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i f. Odbiorcą Twoich danych będą podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

*) Pola wymagane

Cennik

Na terenie Polski

Czas Cena
do 3h pracy 1100zł
do 4h pracy 1200zł
do 8h pracy 2000zł
Każda dodatkowa godzina powyżej zamówionego czasu pracy 200zł
Transport 2,5zł/km

Na terenie Niemiec

Czas Cena
do 4h pracy 400€
do 6h pracy 500€
do 8h pracy 600€
Każda dodatkowa godzina powyżej zamówionego czasu pracy 60€
Transport 0,70€/km

Podane ceny są kwotami netto do których należy doliczyć podatek Vat
Cennik w dni robocze pn.-pt. (soboty na indywidualne ustalenia)
Transport liczony jest w obie strony licząc od Dębna
Czas pracy liczony jest od wjazdu na budowę i obejmuje czynności związane z ustawieniem i przygotowaniem maszyny do pracy do jej złożenie po ich zakończeniu i wyjazdu z budowy
Cena najmu liczona jest z operatorem oraz osprzętem
Powyżej 80km minimalny czas wynajęcia to 4h
Powyżej 150km minimalny czas wynajęcia to 6h
Powyżej 220km minimalny czas wynajęcia to 8h
Powyżej 300km indywidualne ustalenia


Ważne informacje

Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia zleceniobiorcy dojazdu oraz miejsca pozwalającego na możliwość poprawnego wykonania usługi jak też prawidłowego przedstawienia przedmiotu zlecenia, aby zleceniobiorca mógł właściwie ocenić możliwość wykonania zlecenia oraz właściwie się do niego przygotować.

Brak możliwości dojazdu w wyniku braku miejsca czy niestabilności podłoża, brak miejsca i możliwości do wykonania usługi, nie poinformowanie zleceniobiorcy o wszystkich szczegółach zamówienia w wyniku czego zlecenie nie będzie mogło zostać zrealizowane, wszystkie przesłanki wynikające z winy zamawiającego uniemożliwiające wykonanie zlecenia w części lub całości będą skutkowały obciążeniem zamawiającego w całości za zamówioną usługę oraz koszt dojazdu pomimo nie wykonania zlecenia przez zleceniobiorcę.

Zamówiona usługa może zostać anulowana minimum 7 dni przed zaplanowaną datą jej realizacji.

Rezygnacja z zamówionej usługi później niż 3 dni przed terminem realizacji będzie skutkowało obciążeniem zleceniodawcy w całości za zamówioną usługę bez kosztów związanych z dojazdem.

Specjalistyczny sprzęt budowlany

Innowacyjność

Specjalistyczny sprzęt budowlany

Profesjonalizm

Specjalistyczny sprzęt budowlany

Bezpieczeństwo

Specjalistyczny sprzęt budowlany

Najwyższe standardy